Олжас Оспан
Текст

Сыкыр-сыкыр (жана нуска)

Олжас Оспан