Асылжан Түзелбек
Текст

Каланын кызы

Асылжан Түзелбек