Алмасхан Насыров
Текст

Ким бар сендей

Алмасхан Насыров